Головна » Інформація про використання публічних коштів

Інформація про використання публічних коштів

 

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога,

із зазначенням їх вартості

1. Фонд регіонального розвитку:

    - Пластикові вікна – 10 шт. на суму 92500 грн.

2.  Спонсорська допомога:

- телевізор  - 1 шт. на суму 2900 грн.

     - телевізор  - 1 шт. на суму 2500 грн.

     - м’ячі – 10 шт. по 500 грн. на суму 5000 грн.

     - бойлер – 1 ш. на суму – 3400 грн.

- бойлер – 1 ш. на суму – 2000 грн.

- стільці – 52 шт. на суму 6760 грн.

- тюль – 20 м. на суму 2000 грн.

- цемент – 0,5 т. на суму  4500 грн.

- шпаклівка – 300 кг. на суму 5000 грн.

- тарілки – 100 шт. по 24 грн. на суму 2400 грн.

- чашки – 45 шт. по 16,50 грн. на суму 742,50 грн.

Разом: 37202,50 гривень  (тридцять сім тисяч двісті дві гривні  50 коп.)

3. Батьківська допомога:

    - брошуратор  - 1 шт. на суму 1000 грн.

    - шафи для початкових класів – 4 шт. по 500 грн. на суму 2000 грн.

    - стіл для вчителя – 1 шт. на суму 400 грн.

    -  ролети - жалюзі  – 9 шт. на суму 900 грн.

- сковорідка – 2 шт. на суму 1100 грн.

- набір ножів – 1  на суму 620 грн.

- ножі – 5 шт. на суму 400грн.

- бочка – 1 шт. на суму 265 грн.

- підноси – 25 шт. на суму 775 грн.

- хлібниці – 20 шт. на суму 320 грн.

- серветниці – 18 шт. на суму 216 грн.

- овочерізка – 1 шт. на суму 200 грн.

- відра – 9 шт. на суму 450 грн.

- тарілки – 25 шт. по 24 грн. на суму 600 грн.

- віники 15 шт по 40 грн. на суму 600 грн.

- папір А-4 -15 п. по 100 грн.на суму 1500 грн.

- крейда  на суму 600 грн.

- мусорні бачки – 3 шт. по 150 грн. на суму 450 грн.

- хозтовари (крани, електроди, шурупи, замки, лампочки) – на суму 2404 грн.

      Разом: 14800 гривень ( чотирнадцять тисяч вісімсот)

     Всього:  144502,50 гривень  (сто сорок чотири тисячі п’ятсот дві грн. 50 коп.)

 

 

Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за 2019 рік
           
      КОДИ
Установа Відділ освіти Шаргородської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02141515
Територія Шаргород за КОАТУУ 0525310100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
       
Періодичність: річна
Одиниця виміру:
грн. коп. 
         
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 193 833,84 71 820,05 - - - 122 013,79 X X X X 100 487,70 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 96 462,45 X X X X 96 462,45 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від оренди майна бюджетних установ X 040 11 059,84 X X X X 11 059,84 X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 14 491,50 X X X X 14 491,50 X X X X X X
Фінансування X 060 71 820,05 X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 193 833,84 X X X X X 93 346,14 - - - X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 080 193 833,84 X X X X X 93 346,14 - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X - - - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X - - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 193 833,84 X X X X X 93 346,14 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 24 809,84 X X X X X 17 814,52 - - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X - - - - X X
Продукти харчування 2230 170 169 024,00 X X X X X 75 531,62 - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X - - - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X - - - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - - X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - - - X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 260 - X X X X X - - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X X - - - - X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X X - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - - - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - - - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - - - X X
Капітальні  видатки 3000 430 - X X X X X - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X - - - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X X - - - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - - - - X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X - - - - X X
                   
                   
  Керівник       Кутнік ВО    
                   
  Головний бухгалтер       Лукашик ІВ    
                   
  " 11 " січня 2020р.