Головна » Тверде паливо

Тверде паливо

Паливні гранули з деревини (пелети)

 

Обґрунтуваннятехнічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення, очікуваноївартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: код —09110000-3 Твердепаливо (Паливнігранули з деревини (пелети))

Процедура закупівлі – переговорнапроцедура.

Очікуванавартість предмету закупівлі -  315 000 грн. 00 коп, в кількості 75 тон.

Термінпостачання: з датиукладення договору та  до 15.10.2021 р.

Місцепостачання: Вінницька область, c.Деребчин,вул.Шкільна,4.

Розмір бюджетного призначення за кошторисомабоочікуванавартістьзакупівлі товару:315 000.

Розмір бюджетного призначенняформувався шляхом моніторингусередньоринковихцін на

продукцію.

матеріалпаливнихпелет – деревина (тверді породи (дуб, береза, бук, кедр) без домішок;

- діаметр –6 - 10 мм;

- довжина – 3-49 мм;

- Теплотворна здатність 1 кг пелет – 5кВт/год.,питомащільністьмає бути в межах 1-1,4 кг/дм³ –

не менше 17,5 МДж/кг;

- вологістьдеревини - не повинен перевищувати 12 %.

- зольність: пелетикласу А1, максимально допустима зольність становить 1,0 %.

 Процедура закупівлі ДК 021:2015: код —09110000-3 Твердепаливо (Паливнігранули з деревини

(пелети))  доступна за посиланням  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-13-006996-

 Щепа

Обґрунтуваннятехнічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення, очікуваноївартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 03410000-7 — Деревина (CPV) (щепа)

 

Згідно ст. 4 Закону спрощеназакупівлявикористовуєтьсязамовником, якщовартість предмета

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) меншеніж 200 тисячгривень, а робіт - 1,5 мільйона

гривень. Очікуванавартість предмету закупівлі -  105 000 грн. 00 коп, в кількості 70 тон.

Термінпостачання: з датиукладення договору та  до 15.10.2021 р.

Місцепостачання: Вінницька область, c.Деребчин,вул.Шкільна,4.

Розмір бюджетного призначення за кошторисомабоочікуванавартістьзакупівлі товару:105 000.

Розмір бюджетного призначенняформувався шляхом моніторингусередньоринковихцін на

продукцію.

Учасник повинен поставититовари, якістьякихвідповідаєумовам чинного законодавства,

нормативно-технічним актам з дотриманнямвимогсанітарних норм та охоронинавколишнього

середовища.

Для постачаннятоварівповиннівикористовуватисяякісніматеріали, машини і механізмиякі

відповідаютьвимогамдіючогозаконодавства, а такожзастосовуватися заходи іззахистудовкілля.

До розрахункуцінипропозиціїучасника не включаютьсявитратипонесені ним у процесі

здійсненняпроцедуризакупівлі, зокремавитрати на оплату послугінформаційних систем в мережі

Інтернет, витратипов’язаніізоформленнямзабезпеченняпропозиції (якщотакевимагається),

витратипов’язаніізукладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не пов’язаніізйого

нотаріальнимпосвідченням (якщотакібудуть).

Пропозиціяучасника, в цінуякої включено будь – яківитратипонесені ним у процесіздійснення

процедуризакупівлі, щобезпосередньо не стосуютьсяпостачаннятоварів, відхиляється

замовником. Зазначенівитрати (якщотакібудуть) сплачуютьсяучасником за рахунокйого

прибутку.

 Процедура закупівлі ДК 021:2015: 03410000-7 — Деревина (щепа) UA-2021-07-23-000734-b

доступна за посиланням  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-008249-c

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
ДК 021:2015: 03410000-7 — Деревина (CPV) (щепа)
 
Згідно ст. 4 Закону спрощена закупівля використовується замовником, якщо вартість предмета
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) менше ніж 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона
гривень. Очікувана вартість предмету закупівлі -  105 000 грн. 00 коп, в кількості 105 тон.
Термін постачання: з дати укладення договору та  до 15.10.2021 р.
Місце постачання: Вінницька область, c.Деребчин,вул.Шкільна,4.
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі товару:105 000.
Розмір бюджетного призначення формувався шляхом моніторингу середньоринкових цін на
продукцію.
Учасник повинен поставити товари, якість яких відповідає умовам чинного законодавства,
нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього
середовища.
Для постачання товарів повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми які
відповідають вимогам діючого законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.
До розрахунку ціни пропозиції учасника не включаються витрати понесені ним у процесі
здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі
Інтернет, витрати пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції (якщо таке вимагається),
витрати пов’язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не пов’язані із його
нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть).
Пропозиція учасника, в ціну якої включено будь – які витрати понесені ним у процесі здійснення
процедури закупівлі, що безпосередньо не стосуються постачання товарів, відхиляється
замовником. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються учасником за рахунок його
прибутку.
 Процедура закупівлі ДК 021:2015: 03410000-7 — Деревина (щепа) UA-2021-07-23-000734-b
доступна за посиланням  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-000734-b
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
ДК 021:2015: код —09110000-3 Тверде паливо (Паливні гранули з деревини (пелети))
Процедура закупівлі - відкриті торги.
Очікувана вартість предмету закупівлі -  315 000 грн. 00 коп, в кількості 90 тон.
Термін постачання: з дати укладення договору та  до 15.10.2021 р.
Місце постачання: Вінницька область, c.Деребчин,вул.Шкільна,4.
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі товару:315 000.
Розмір бюджетного призначення формувався шляхом моніторингу середньоринкових цін на
продукцію.
матеріал паливних пелет – деревина (тверді породи (дуб, береза, бук, кедр) без домішок;
- діаметр –6 - 10 мм;
- довжина – 3-49 мм;
- Теплотворна здатність 1 кг пелет – 5кВт/год., питома щільність має бути в межах 1-1,4 кг/дм³ –
не менше 17,5 МДж/кг;
- вологість деревини - не повинен перевищувати 12 %.
- зольність: пелети класу А1, максимально допустима зольність становить 1,0 %.
 Процедура закупівлі ДК 021:2015: код —09110000-3 Тверде паливо (Паливні гранули з деревини
(пелети)) UA-2021-07-26-001993-b доступна за посиланням  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-
2021-07-26-001993-b